Tổng kết chương trình KHCN TNMT 07/2016 - 2020 về lĩnh vực Đo đạc và ...

Sáng ngày 8/5/2020 tại Hội trường phòng 102, trụ sở 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản Đổ tổ chức buổi tổng kết chương trình Khoa học và công nghệ.