CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật : 06/08/2018
Lượt xem: 11851

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
THÔNG TIN LIÊN LẠC:

 

 Lãnh đạo Viện:

 

Viện trưởng:

TS. Nguyễn Phi Sơn

 

Điện thoại:

024.62694414

 

Email:

sonnguyenphi@gmail.com

 

Phó Viện trưởng:

PGS.TS. Phạm Minh Hải

 

Điện thoại:

024.62694410

 

Email:

minhhaialas@gmail.com

   
  Phó viện trưởng
TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
  Điện thoại: 024.62694403
  Email: ntthuongkhcn@gmail.com
   

 Văn phòng:

 

Chánh Văn phòng:

Bùi Nguyễn Hoàng

 

Điện thoại:

024.62694404

 

Email:

bnhoang68@gmail.com

 

Phó Chánh Văn phòng:

Lưu Thị Thúy Ngọc

 

Điện thoại:

024.62694405

  Email: lttngoc@monre.gov.vn
  Phó Chánh Văn phòngMai Thị Phương Lan
  Điện thoại 024.62694412
  Email: maiphuonglan01@gmail.com

 

Số Fax của Viện:

024.62694405

 

Văn thư:

024.62694406

 

Thường trực bảo vệ:

024.62694407

 Phòng Kế hoạch - Tài chính:

 

Trưởng phòng:

TS. Lại Văn Thủy

 

Điện thoại:

024.62700362

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Đức Mạnh

 

Điện thoại:

024.62694489

 

Email:

manhvigac@gmail.com

 

Phụ trách kế toán:

Phạm Kiều Hoa

 

Điện thoại:

024.62694423

 

Email:

hoadiachinh@gmail.com

 Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

 

Trưởng phòng:

Nguyễn Thanh Thuỷ

 

Điện thoại:

024.62694.413

 

Email:

ntthuy_ddbd@monre.gov.vn
ntthuydostic@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:

Bùi Thị Thanh Huyền

 

Điện thoại:

024.62694412

 

Email:

buithanhhuyen78@gmail.com

  
Phó Trưởng phòng
(Phó Tổng Biên tập Tạp chí):

 Đinh Tài Nhân
  
Điện thoại:

 024.62694424
  
Email

dinhtainhan@gmail.com

 

Quản trị mạng:

Trần Việt Cường

 

Điện thoại:

024.62694436

 

Email:

Mr.CuongTV@gmail.com

 Phòng Nghiên cứu Trắc địa - Địa động lực:

 

Phó Trưởng phòng điều hành:

Nguyễn Công Sơn

 

Điện thoại:

024.6269.4426

 

Email:

ncs.congson@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:

Phan Doãn Thành Long

 

Điện thoại:


  Emaildoanlong@gmail.com
  Phó Trưởng phòng:Vũ Duy Tân
 
  Email: tanthanhbac@gmail.com

 Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS:

 

Trưởng phòng:

TS. Đồng Thị Bích Phương

 

Điện thoại:

024.62694420

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Chi

 

Điện thoại:

024.62694421

 Phòng Nghiên cứu Đo vẽ Ảnh và Viễn thám:

 

Phó Trưởng phòng điều hành:

Hoàng Thị Thu Hà

 

Điện thoại:

024.62694417

  Email:pinksmile2312@yahoo.com

 Phòng Thí nghiệm Trọng lực:

 

Trưởng phòng:

Đinh Xuân Mạnh

 

Điện thoại:

024.62700362

  Email:xuanmanh45@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:

Lê Viết Nam

 

Điện thoại:

  Email:namzin1004@gmail.com

 Trung tâm Triển khai công nghệ Đo đạc và Bản đồ:

 

Giám đốc:

TS. Đỗ Thị Hoài

 

Điện thoại:

024.62700366

  Email:hoaivo1976@gmail.com
  Phó Giám đốc:Trương Song Hoà
  Điện thoại: 
  Email: songhoa1976@gmail.com

 Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính:

 

Giám đốc:

Nguyễn Văn Chức

 

Điện thoại:

024.62694428

  Email: chuc195@gmail.com

 Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ:

 

Giám đốc:

Lưu Hải Âu

 

Điện thoại:

024.62694430

 

Email:

haiauvnc@gmail.com

Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại Tp. HCM):

 

Phân Viện trưởng:

Ths. Nguyễn Minh Thể

 

Điện thoại:

08.35262198

 

Fax:

08.37403824

 

Email:

nguyenminhthevn@gmail.com

 Phó trưởng Phân Viện: Lê Hữu Ất
  Điện thoại:  08. 35262199
  Fax: 08.37403824
  Email: anhat95@yahoo.comĐiện thoạ

Điện thoạ

Phó Viện trưởng:

Phó Viện trưởng:

024.62694426