Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành
Ngày 22 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin về Luận án Tiến sĩ của NCS Lại Văn Thủy - ngành Kỹ thuật Trắc Địa - Bản đồ (Nghiên cứu sinh khóa 3 của Viện)