Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy

Cập nhật : 08/11/2019
Lượt xem: 2070

Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (biến đổi wavelet) để phân tích nội suy vận tốc chuyển dịch và biến dạng không gian từ kết quả xử lý dữ liệu đo GPS mạng lưới trắc địa địa động lực khu vực miền Bắc Việt Nam”

             Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ 
             Mã số: 9.52.05.03

            Thời gian: 8h30, thứ sáu ngày 15 tháng11 năm 2019

            Địa điểm:   Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 
                               Số 479,  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,Hà Nội.


Kính mời các đơn vị, các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.