BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Cập nhật : 25/02/2021
Lượt xem: 1420


Viện trưởng - 
TS. Nguyễn Phi Sơn

Điện thoại: 024.62694414 
Email: npson@monre.gov.vn
Phó viện trưởng - 
PGS.
TS. Phạm Minh Hải

Điện thoại: 024.62694410
Email: pmhai@monre.gov.vn

  
Phó viện trưởng - 
TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 024.62694403
Email: thanhhuong@monre.gov.vn