Lãnh đạo Viện khoa học đo đạc và bản đồ

Cập nhật : 03/03/2020
Lượt xem: 4276

Viện trưởng - TS. Nguyễn Phi Sơn

Điện thoại: (844) 62694414 
Email: npson@monre.gov.vn Phó viện trưởng - 
TS. Phạm Minh Hải

Điện thoại: (844) 62694410
Email: pmhai@monre.gov.vn