Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ | Đề tài khoa học
Thứ Ba, 25.07.2017
Trang chủ   |    Tin tức   |    Hình ảnh   |    Email   |    Thư viện điện tử   |    Danh bạ website   |    Liên hệ   |    English

 Bài viết theo ngày 
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
 Liên kết web 
 Thông tin truy cập 
 Khách: 1
 Thành viên: 0
 Tổng cộng 1
 Lượt truy cập 4657198
Đề tài khoa học

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô  
Năm thực hiện: Đề tài khoa học năm 2004
Cấp: Đề tài cấp Bộ
Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Thái Sơn
Nội dung đề tài:
Để nâng cao năng lực thể chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Luật Đất đai 2003 có nhiều nội dung mới được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật đối với các chủ thể quản lý, sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng đất thu hồi phục vụ chỉnh trang đô thị quy định tại Điều 86-Luật Đất đai 2003, Điều 36 - NĐ 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định về thi hành Luật Đất đai và NĐ 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được ban hành thay thế cho NĐ 22/1998/NĐ-CP trước đây
Những năm gần đây, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp, kể cả việc thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho chính cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi. Nhiều địa phương phải điều chỉnh lại quy hoạch, sửa đổi thiết kế dự án, chờ đợi do không giải phóng được mặt bằng hoặc do cơ sở hạ tầng (CSHT) không đảm bảo. Hậu quả là làm ảnh hưởng tiến độ, gây thiệt hại lớn về kinh tế của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và Nhà nước, làm mất ổn định chính trị-xã hội ở các địa phương... Để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thu hồi đất và khắc phục những hạn chế đã nêu trên thì việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị” trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và cần thiết.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá những hạn chế trong việc thực hiện chính sách thu hồi đất cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, đề xuất các các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất phục vụ cho tiến trình đô thị hoá, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Sản phẩm của đề tài:
- Phiếu điều tra và bảng biểu tổng hợp kết quả điều tra.
- Các báo cáo chuyên đề.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.
Cấu trúc của Báo cáo: Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, kiến nghị, phụ lục bảng biểu, báo cáo có ba chương:

Chương I: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị.
Chương II: Hiện trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị trên địa bàn điều tra.
Chương III: Quan điểm và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị.

Các đề tài khác cùng năm:
 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp luận xây dựng Atlas Tài nguyên và Môi trường [30/11/2004]
 Ứng dụng công nghệ DGPS và bản đồ địa chính cơ sở bằng công nghệ ảnh số để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5 000, 1/10 000 khu vực miền núi [31/08/2004]
 Nghiên cứu luận cứ khoa học và công nghệ cho thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure - SDI) [31/08/2004]
 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam [31/12/2003]
 (Nhiệm vụ cấp Nhà nước năm 2004) Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam [31/12/2003]
 Nghiên cứu đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất cấp xã phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 [01/01/1970]
 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý sau khi chuyển đất trồng lúa nước sang nuôi trồng thuỷ sản ở vùng ven biển [01/01/1970]
 Nghiên cứu, thiết kế nội dung và phương pháp thành lập bản đồ Địa chính đa mục đích sử dụng ở cấp xã, phường, thị trấn [01/01/1970]
 Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Năm thực hiện:
Cấp:
Cơ quan chủ quản:
Ngày bảo vệ: Từ:    

Đến:  
 
 Các năm khác:
 Đề tài năm 2000
 Đề tài năm 2001
 Đề tài năm 2002
 Đề tài năm 2003
 Đề tài năm 2005
 Đề tài năm 2006
 Đề tài năm 2007
 Đề tài năm 2008
 Đề tài năm 2009
 Đề tài năm 2010
 Đề tài năm 2011
 Đề tài năm 2012
 Đề tài năm 2013
 Đề tài năm 2014
 Đề tài năm 2015
 Đề tài năm 2016
 Đề tài năm 2017
 Đề tài năm 2018
 Đề tài năm 2019
 Cấp quản lý đề tài:
 Đề tài cấp Nhà nước
 Đề tài cấp Viện (cấp cơ sở)
 Đề tài nhánh cấp Nhà nước
 Chương trình nghiên cứu­
 Dự án SXTN
 Cơ quan chủ quản:
 Bộ Khoa học và Công nghệ
 Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
 Hội Trắc địa và Bản đồ Việt Nam
 Thanh tra Bộ
 Vụ ĐKTK
 Vụ KHCN
 Vụ Pháp chế
 Vụ Tổ chức cán bộ

Trang chủ   |    Tin tức   |    Hình ảnh   |    Email   |    Thư viện điện tử   |    Danh bạ website   |    Liên hệ   |    English
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trụ sở: 479 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37561155 - 34561410 * Fax: (84-4)37540186