Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ:

Cập nhật : 29/11/2018
Lượt xem: 1685

Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn  trong cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia”
Mã số:TNMT.2016.07.02
Chủnhiệm đề tài: PGS.TSKH. Hà Minh Hòa

Ngày 27.11.2018 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài cấp Bộ. Hội đồng do TS. Lê Anh Dũng - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng phương pháp và lập phần mềm giải quyết hiệu quả bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia dựa trên các giá trị dị thường trọng lực được xác định trên các điểm trọng lực chi tiết trên lãnh thổ quốc gia và phương pháp kriging tổng quát.

Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, kết quả nghiên cứu cần được đưa vào thực tế. Bộ phần mềm phải tương thích với các phần mềm máy tính thông dụng để dễ dàng thực hiện.

Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ giao nộp sản phẩm.