Chi bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022
Sáng ngày 06/3/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức buổi Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện ...
Ngày 14/01/2020 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi ...