Ngày 18 tháng 6 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.
Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ, Nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban ...
Sáng ngày 06/3/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản ...
Ngày 21/5/2020 tại phòng 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức buổi họp với các Nghiên cứu sinh về tiến độ, chương trình đào tạo.