Hội thảo “Giải pháp mới thu thập, cập nhật dữ liệu công trình hạ tầng đô thị trên mặt đất”

Cập nhật : 31/05/2019
Lượt xem: 749

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi Hội thảo về “Giải pháp mới thu thập,cập nhật dữ liệu công trình hạ tầng đô thị trên mặt đất” do Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ cao Quốc tế (ILTech) thực hiện.

Đại diện cho Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Ông Nguyễn Phi Sơn – Phó Viện trưởng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng một số cán bộ nghiên cứu và kỹ thuật trong Viện.

 

Đại diện cho Công ty ILTech có Ông Hoàng Văn Hiếu – Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Giang – Trưởng phòng kỹ thuật và một số cán bộ kỹ thuật của ILTech.

Trong buổi hội thảo, Ông Hoàng Văn Hiếu đã giới thiệu các thiết bị công nghệ và phần mềm cho bộ giải pháp: Thu thập dữ liệu hiện trường và cập nhật (imajbox); Xử lý dữ liệu bản đồ và GIS (imajview); Chia sẻ dữ liệu hiện trường và ảnh qua mạng internet (imajnet)…Công nghệ:

·             -  CCD sensor

·             -  GPS/GLONASS + DGNSS

·             -  Bộ quán tính (IMU) …  

  

C tr Cũng trong buổi Hội thảo, các cán bộ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có những trao đổi thảo luận về khả năng ứng dụng của thiết bị cũng như một số kinh nghiệm triển khai thực tiễn một cách rất sôi nổi và hiệu quả. Buổi hội thảo thành công mở ra nhiều cơ hội hợp tác về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ. Hy vọng trong tương lai Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng với công ty ILTech sẽ có sự hợp tác tốt đẹp.

Hội     Hội thảo đã kết thúc vào lúc 11h cùng ngày./.  


                                                                                           (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)