Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi gặp mặt nhân lễ kỷ niệm kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2010).

Cập nhật : 05/07/2010
Lượt xem: 832
Đến dự buổi lễ kỷ niệm có đại diện Tạp chí Địa chất và đông đảo thành viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đại diện các phòng nghiên cứu và các trung tâm của Viện.
Các đại biểu đã thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng của bài viết nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. 
Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở và thân mật.