XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ SỐ 1 THÁNG 9 NĂM 2009.

Cập nhật : 21/10/2009
Lượt xem: 1109
Ngày 25 tháng 9 năm 2009, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 1 tháng 9 năm 2009 được xuất bản. Với tôn chỉ mục đích thông tin truyên truyền về hoạt động nghiệp vụ, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản lý, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới … trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và địa chính.
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 1 tháng 9 năm 2009 có 15 bài báo và bản tin của các nhà khoa học công tác ở các cơ quan khác nhau như: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viện Địa lý - Viện Khoa học Tự nhiên Việt Nam, Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường, Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam…
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 1 tháng 9 năm 2009 có 7 đề mục. cụ thể như sau:
1. Đề mục thứ nhất: Sự kiện - Vấn đề. Đề mục “Sự kiện - Vấn đề” phản ánh những sự kiện nổi bật, những vấn đề quan trọng trong ngành đo đạc, bản đồ, địa chính trong Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, trong Bộ Tài nguyên và Môi trường và trên cả nước. Trong số này đề mục “Sự kiện - Vấn đề”có 2 bài. Bài thứ nhất: Giới thiệu Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng bạn đọc. Tác giả: Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bài thứ hai: Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp Trắc địa Ảnh Matxcơva. Tác giả: PGS. TSKH. Hà Minh Hoà.
2. Đề mục thứ 2: Nghiên cứu - Ứng dụng. Nội dung đề mục “Nghiên cứu - Ứng dụng” phản ánh những kết quả nghiên cứu khoa học đo đạc, bản đồ, địa chính không chỉ trong Viện Khoa học đo đạc Bản đồ mà còn trong các cơ quan khác trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong các trường đại học, trong các cơ quan khác trên toàn quốc. Đây là đề mục rất quan trọng. Mỗi bài báo trong để mục này đều được một thành viên trong Ban Biên tập hoặc một nhà khoa học uy tín đọc phản biện. Trong số này đề mục “Nghiên cứu - Ứng dụng”có 3 bài. Bài thứ nhất: Nghiên cứu phương pháp đánh giá sự thay đổi của mực nước biển dựa trên các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối trên các đảo xa. Tác giả: PGS. TSKH. Hà Minh Hoà. Bài thứ hai: Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. Tác giả: GS. TSKH. Phạm Hoàng Lân, KS. Phùng Trung Thanh. Bài thứ ba: Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Dương.
3. Đề mục thứ 3: Trao đổi ý kiến. Đề mục này là diễn đàn để các nhà  quản lý , các nhà khoa học, những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, những người công tác lâu năm trong ngành trao đổi ý kiến, chia sẻ những băn khoăn, những thông tin về đo đạc, bản đồ, địa chính và những ngành liên quan đến ngành đo đạc và bản đồ. Trong số này đề mục “Trao đổi ý kiến” có 5 bài. Bài thứ nhất: Atlas Đồng Nai, một hiện tượng nhiều ý nghĩa. Tác giả: TS. Nguyễn Thơ Các. Bài thứ hai: Các tín hiệu mới từ những vệ tinh GPS thế hệ mới. Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lâu. Bài thứ ba: Kiểm định máy quét ảnh sử dụng trong công nghệ đo vẽ ảnh số. Tác giả: TS. Trần Đình Trí, ThS. Đỗ Thị Hoài. Bài thứ tư: Một số thuật toán ứng dụng cho lập chương trình tính tiền công trả trực tiếp trong giá thành bản đồ xuất xưởng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thế Việt, ThS. Dương Anh Quân. Bài thứ năm: Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tác giả: ThS. Bùi Thị Hồng Thắm.
4. Đề mục thứ 4: Đo đạc, bản đồ và pháp luật. Pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống, trong các ngành khoa học, kỹ thuật. Hiện nay nước ta chưa có Luật đo đạc và bản đồ. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang khẩn trương tổ chức xây dựng đề năm 2011 có thể trình Quốc hội phê duyệt Luật Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Để phục vụ cho công tác này Tạp chí Khoa học đo đạc và Bản đồ xây dựng đề mục “Đo đạc, bản đồ và pháp luật” để giới thiệu luật Đo đạc và Bản đồ của các nước trên thế giới, những bàn luận, những ý kiến của các chuyên gia trong ngành đo đạc, bản đồ và các ngành liên quan. Trong số này đề mục “Đo đạc, bản đồ và pháp luật”có 2 bài. Bài thứ nhất: Thực trạng 5 năm thực hiện quy chế đăng kí và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Bảy. Bài thứ hai: Tìm hiểu luật đo đạc và bản đồ nước ngoài. Tác giả: CN. luật Nguyễn Thị Thu Hiền.
5. Đề mục thứ 5: Đo đạc, bản đồ và các ngành liên quan. Khoa học đo đạc và bản đồ, các sản phẩm của ngành đo đạc và bản đồ có ý nghĩa quan trọng trong rất nhiều ngành khác như quản lý đất đai, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, khí tượng thuỷ văn, địa chất, du lịch, giáo dục… vì vậy Tạp chí xây dựng đề mục này để phản ánh mối liên quan, ý nghĩa của đo đạc và bản đồ với các ngành liên quan đó. Trong số này đề mục “Đo đạc, bản đồ và các ngành liên quan” có một bài: Vấn đề quyền sử dụng đất khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thực trạng và giải pháp. Tác giả CN. Luật Đặng Thái Sơn.
6. Đề mục thứ 6: Trang địa danh. Địa danh là lớp thông tin quan trọng của bản đồ. Tuy nhiên địa danh trên nhiều bản đồ rất khác nhau làm cho người sử dụng bản đồ lúng túng, không biết địa danh nào đúng, địa danh nào sai. nhất là địa danh nước ngoài. Vì vậy chuẩn hoá địa danh là vấn đề không thể thiếu đối với ngành đo đạc và bản đồ. Tuy nhiên đây là vấn đề hết sức phức tạp và có rất nhiều ý kiến khác nhau. Để phục vụ công tác chuẩn hoá địa danh Tạp chí mở đề mục “Trang địa danh” để các chuyên gia, các nhà khoa học bàn luận  về vấn đề chuẩn hoá địa danh, giới thiệu công tác địa danh ở nước ta và các nước trên thế giới. Trong số này đề mục “Trang địa danh” có một bài: Phương cách chuẩn hoá địa danh Việt Nam. Tác giả: KS. Trịnh Anh cơ.
7. Đề mục thứ 7: Trang thông tin: Thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với mọi người, nhất là những người làm công tác nghiên cứu khoa học và sản xuất.Trang “Thông tin” sẽ giúp bạn đọc biết được tình hình sản xuất, nghiên cứu khoa học, những công nghệ mới của ngành đo đạc và bản đồ ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Trong số này đề mục “Trang thông tin” có một bài: Quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Tác giả: Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 1 tháng 9 năm 2009  trình bày đẹp và khoa học được phát hành trên toàn quốc.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban Trị sự và Phát hành Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Địa chỉ: Tạp chí Khoa học Đo đạc  và bản đồ, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04 37554196.


(Theo Tạp chí KHĐĐ và BĐ)