Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ

Cập nhật : 12/04/2021
Lượt xem: 132

 Vị trí và chức năng

Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng phát triển công nghệ tin học trắc địa bản đồ và hệ thông tin địa lý.

Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Tham gia xây dựng kế hoạch 3 năm, 5 năm, hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học, triển khai, chuyển giao công nghệ tin học trắc địa bản đồ và hệ thông tin địa lý, tổ chức thực hiện theo sự phân công của Viện trưởng.

            2. Nghiên cứu,ứng dụng và phát triển công nghệ, thiết bị, phần cứng, phần mềm phục vụ công tác đo đạc, bản đồ và hệ thông tin địa lý; công nghệ thành lập các loại bản đồ địa hình số, bản đồ chuyên đề số; xây dựng cơ sở dữ liệu trắc địa, bản đồ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

            3. Tham gia xâydựng, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu không gian, địa danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật các sản phẩm đo đạc và bản đồ,hệ thông tin địa lý.

            4. Tiếp nhận và tư vấn chuyển giao công nghệ, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và hệ thông tin địa lý với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

            5. Tham gia các đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và sản xuất - thử nghiệm thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và tài nguyên môi trường.

            6. Kiểm định các thiết bị đo đạc và bản đồ đạt chuẩn.

            7. Kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm đo đạc, bản đồ và hệ thông tin địa lý.

            8. Thành lập bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu địa lý bằng các công nghệ bay chụp ảnh sử dụng máy bay không người lái (UAV), công nghệ quét Lidar, công nghệ đo sâu hồi âm bằng xuồng tự hành.

            9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ được Viện giao; quản lý viên chức, người lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

            10. Phát triển hệ thống xử lý, phân tích dữ liệu, xây dựng quy trình tự động, bán tự động phục vụ cho nhu cầu tự động hóa trong đo đạc bản đồ và hệ thông tin địa lý.

            11. Phát triển hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ nhu cầu phát triển trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

            12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.