Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ

Cập nhật : 12/04/2021
Lượt xem: 221

 Vị trí và chức năng

Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực trắc địa bản đồ, thực hiện các dự án về trắc địa và bản đồ.

Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Trung tâm: Số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, 3 năm, hàng năm về các chương trình dự án nhiệm vụ chuyên môn triển khai các chương trình, dự án trọng điểm cấp Nhà nước, và các đề tài  cấp ngành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

2.  Tổ chức triển khai các công trình, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán trong xây dựng và đo đạc hệ thống tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia mạng lưới địa động lực.

3.  Đo đạc, thành lập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cơ bản: Bản đồ địa hình; bản đồ về biên giới quốc gia và bản đồ về địa giới hành chính.

4.  Đo đạc thành lập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bản đồ chuyên ngành: bản đồ địa chính; bản đồ hành chính; hải đồ; bản đồ hàng không dân dụng; bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5.  Tiếp nhận và tư vấn chuyển giao công nghệ, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và hệ thông tin địa lý với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6.  Tham gia đề xuất các đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và sản xuất - thử nghiệm thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và tài nguyên môi trường.

7.   Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ được Viện giao; quản lý viên chức, người lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước; báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

8.  Kiểm định các thiết bị và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm đo đạc, bản đồ.

9.  Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa - bản đồ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.