Hội đồng Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Duy Thành

Cập nhật : 22/01/2021
Lượt xem: 846

Ngày 22 tháng 01 năm2021, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản đồ;  Mã số: 9.52.05.03 của NCS Nguyễn Duy Thành với tên đề tài: “Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Thunnus albacares và T.obesus)”  

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-VĐĐBĐ ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 7 thành viên do GS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Trần Xuân Trường ủy viên phản biện 1. PGS.TS. Nhữ Thị Xuân ủy viên phản biện 2. PGS.TS. Đỗ Văn Khương ủy viên phản biện 3. Thư ký hội đồng TS.Phạm Minh Hải. Hội đồng đã xem xét, đánh giá Luận án của NCS theo quy định trong Quychế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. 

Tham gia buổi bảo vệ còn có nhiều chuyên gia, nhà khoa học thuộc Tổng cục Thủy sản, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Học Viện Kỹ thuật quân sự. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ cùng các cán bộ trong và ngoài đơn vị quan tâm đến dự.NCS Nguyễn Duy Thành trình bày luận án

Mục tiêu của luận án: Xây dựng được mô hình dự báo cá ngừ đại dương (Thunnus obesus, T. albacares) ở vùng biển Việt Nam bằng công nghệ viễn thám và GIS).

Nôi dung nghiên cứu của luận án:

- Nghiên cứu xác định mối tương quan giữa đối tượng cá ngừ đại dương với một số thông số môi trường biển phù hợp cơ bản phục vụ xây dựng dự báo.

- Xây dựng mô hình và một số bản dự báo khai thác cá ngự đại dương ngắn hạn quy mô tháng.

- Kiểm chứng, đánh giá kết quả thử nghiệm dự báo khai thác cá ngừ đại dương. Đề xuất một số giải pháp khi được áp dụng thực tế.

Kết quả nghiên cứu của Luận án đã hình thành các điểm mới sau đây:

- Xây dựng được mô hình dự báo ngư trường khai thác tiềm năng từ dữ liệu hải dương chiết tách từ viễn thám theo quy mô thời gian.

- Từ thông tin kinh nghiệm thực tiễn sản xuất của ngư dân khai thác trên biển qua nhiều năm, những thông tin này được khái quát hóa sự phân bố của cá ngừ đại dương theo mùa vụ vào mô hình dự báo. Kết hợp dữ liệu viễn thám,dữ liệu nghề cá (sản lượng khai thác, thời gian khai thác, vị trí khai thác) và dữ liệu hải dương học thu thập được cho phép phân tích và xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương với độ phân giải cao cả về không gian và thời gian đã được minh chứng hiệu quả cao.


TS Phạm Minh Hải – Thư ký Hội đồng, đọc bản nhận xét NCS

Ý nghĩa khoa học: - Sản phẩm của luận án cung cấp thông tin đầy đủ và tin cậy về ngư trường khai thác tiềm năng cá ngừ đại dương theo không gian và thời gian ở vùng biển Việt nam.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), dự báo trên môi trường GIS(ArcGIS) phục vụ cho công tác dự báo ngư trường có nghệ khai thác hải sản xa bờ. CSDL này phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu phát triển công nghệ dự báo ngư trường giai đoạn sau, đồng thời, phục vụ cho các nghiên cứu sinh học cá – sinh thái biển, quản lý môi trường biển bền vững và nhiều nghiên cứu khác có liên quan. Các nhà khoa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể khai thác phục vụ cho việc thực hiện luận văn, luận án tốt nghiệp.

- Đưa ra được mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương có tính khoa học, chọn lọc cao, khai thác ở vùng biển xa bờ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho các nghề khai thác xa bờ.

- Kết quả của luận án sẽ góp phần nâng cao tính lựa chọn mô hình dự báo ngư trường khai thác cho đối tượng cá ngừ đại dương.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận án là giải pháp rất hữu hiệu để tiết kiệm thời gian tìm kiếm ngư trường, điều hành thời gian khai thác và công nghệ khai thác hợp lý, tiết kiệm chi phí và thu lợi nhuận cao, đảm bảo đời sống ổn định cho ngư dân, góp phần tăng trưởng kinh tế ngành thủy hải sản nước nhà đồng thời giảm khí phát thải nhà kính từ việc giảm tiêu hao nhiên liệu trong quá trình tìm kiếm ngư trường.

- Luận án hoàn thành sẽ đáp ứng được yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngoài việc có điều kiện áp dụng công nghệ viễn thám biển nhằm tăng độ tin cậy cho đánh bắt xa bờ mà còn từng bước phát triển và ứng dụng mô hình này cho các đối tượng cá nổi lớn khác ở vùng biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi hải sản và bảo vệ môi trường biển.

- Các kết quả của luận án cả về lý luận và thực tiễn đã mở ra khả năng phát triển mô hình dự báo ngư trường bằng công nghệ cao (viễn thám biển), có khả năng tiến tới các dự báo nghiệp vụ với các bản tin dự báo ngày càng có độ tin cậy cao, phục vụ có hiệu quả cho quá trình khai thác và quản lý nghề cá xa bờ.

PGS.TS. Đỗ Văn Khương– Ủy viên phản biện 3 đọc bản nhận xét luận án.

Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá cụ thể và kết quả bỏ phiếu kín với 100% số phiếu của các thành viên đồng ý công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Nguyễn Duy Thành và nêu ra những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án.

Sau thời gian 3h15 phút làm việc rất nghiêm túc Hội đồng đã nhất trí đưa ra Quyết nghị và kết luận đề tài: :“Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương”  của NCS Nguyễn Duy Thành đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật.


TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Viện trưởng, Viện KH Đo đạc và Bản đồ phát biểu ý kiến

Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, cơ sở đào tạo TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chúc mừng NCS Nguyễn Duy Thành đã bảo vệ thành công luận án. Chúc NCS trên học vị mới sẽ có nhiều nghiên cứu để đóng góp cho khoa học cũng như sự phát triển của ngành Trắc địa, Viễn thám và Thủy, Hải sản.NCS. Nguyễn Duy Thành cảm ơn và tặng hoa Hội đồng đánh giá luận án và cán bộ cơ sở đào tạo.


                                                                         (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)