Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin về Luận án Tiến sĩ của NCS Lại Văn Thủy - ngành Kỹ thuật Trắc Địa - Bản đồ (Nghiên cứu sinh khóa 3 của Viện)
Sáng ngày 03/01/2020 tại Hội trường 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi “Báo cáo kết quả học tập nghiên cứu của nghiên cứu sinh và tổng kết công tác Đào tạo Tiến ...