Hội thảo luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ long trọng tổ chức buổi Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt II năm 2018 cho 02 đồng chí  tân tiến sĩ.