STT
Mô tả
Tải về
1

Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi sóng nhỏ (wavelet) để phân tích, nội suy và biểu diễn trường vận tốc biến dạng khu vực Miền Bắc Việt Nam từ kết quả đo lặp GNSS của các mạng lưới trắc địa địa động lực trên các đới đứt gẫy phục vụ công tác dự báo tai biến

- Xác định vận tốc biến dạng vỏ trái đất khu vực Miền bắc Việt Nam từ kết quả đo lặp GNSS của mạng lưới trắc địa địa động lực bằng phương pháp biến đổi sóng nhỏ (wavelet)

Ngày ĐK: 03/04/2017 - Ngày BV: 31/03/2018 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Văn Thủy

(76)
2

Nghiên cứu đề xuất Quy định kỹ thuật thu nhận, xử lý dữ liệu mạng lưới quan trắc địa động lực

- Xây dựng quy trình kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu mạng lưới trạm quan trắc địa động lực trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày ĐK: 03/04/2017 - Ngày BV: 31/03/2018 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Doãn Thành Long

(47)
3

Nghiên cứu cơ sở đề xuất xây dựng bản đồ ảnh địa hình tỷ lệ 1/50.000

- Mục tiêu của Đề tài: Đề xuất nội dung và hệ thống ký hiệu cho dạng bản đồ ảnh địa hình tỷ lệ 1/50.000

Ngày ĐK: 01/01/2016 - Ngày BV: 31/12/2016 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Huệ

(87)
4

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chuẩn hóa hình học cho dữ liệu địa lý chuyên đề

- Mục tiêu của Đề tài: Xây dựng quy trình chuẩn hóa hình học cho dữ liệu địa lý chuyên đề theo dữ liệu nền địa lý có độ chính xác cao hơn.

Ngày ĐK: 01/01/2016 - Ngày BV: 31/12/2016 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phượng

(28)
5

Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

- Mục tiêu: Đề xuất được các yêu cầu kỹ thuật và quy trình công nghệ trong đo đạc biến động, chỉnh lý bản đồ địa chính đồng bộ với cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

Ngày ĐK: 01/01/2015 - Ngày BV: 31/12/2016 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Thủy

(56)
6

DASXTN: Hoàn thiện công nghệ thành lập bản đồ địa chính từ ảnh chụp bằng máy ảnh số gắn trên máy bay không người lái, thử nghiệm ở khu vực có ruộng bậc thang phục vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

- Mục tiêu: - Hoàn thiện quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000, 1:2000, 1:5000 từ ảnh chụp bằng máy ảnh số gắn trên UAV phục vụ cho công tác Đo đạc bản đồ địa chính. - Đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật tỷ lệ 1:1.000, 1:2000, 1:5000 khi sử dụng công nghệ ...

Ngày ĐK: 01/01/2015 - Ngày BV: 31/12/2016 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thị Hoài

(91)
7

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp

- Mục tiêu: - Đề xuất giải pháp nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh dựa theo giá trị phổ và tỷ lệ các thành phần đất-nước-thực vật. - Đề xuất quy trình phân loại ảnh dựa trên giải pháp đã đề xuất trên.

Ngày ĐK: 01/01/2015 - Ngày BV: 31/12/2015 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Minh Hải

(30)
8

Nghiên cứu xây dựng công cụ dẫn xuất thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp từ cơ sở dữ liệu địa chính

- Mục tiêu: Xây dựng công cụ dẫn xuất phục vụ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu địa chính trong môi trường ArcGIS

Ngày ĐK: 01/01/2015 - Ngày BV: 31/12/2015 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Thị Bích Phương

(39)
9

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Dự thảo “Chiến lược xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia Việt Nam (National Spatial Data Infrastructure of Vietnam - VNSDI)”

- Mục tiêu: 1. Đề xuất dự thảo khung Chiến lược xây dựng NSDI Việt Nam dựa trên các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; 2. Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện xây dựng NSDI Việt Nam.

Ngày ĐK: 01/01/2015 - Ngày BV: 31/12/2015 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Công Sơn

(24)
10

Nghiên cứu cấu trúc, nội dung và hướng ứng dụng dữ liệu gradient trọng lực vệ tinh GOCE ở Việt Nam

- */ Mục tiêu: - Đánh giá độ chính xác của dữ liệu gradient gia tốc lực trọng trường thu được từ dự án đo trọng lực của vệ tinh GOCE; - Đề xuất hướng khai thác, sử dụng dữ liệu gradient trọng lực của vệ tinh GOCE để giải quyết một số vấn đề khoa học trong lĩnh vực trắc địa cao cấp ...

Ngày ĐK: 01/01/2014 - Ngày BV: 31/12/2014 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Văn Thủy

(16)
11

Nghiên cứu cơ sở của việc đề xuất xây dựng bản đồ địa chính tỷ lệ tùy biến

- */ Mục tiêu: - Đưa ra được cơ sở khoa học của việc quy định đo vẽ địa chính theo loại ranh giới đất (đo vẽ bản đồ tỷ lệ tùy biến); - Đề xuất bổ sung các thông tin dữ liệu và đưa ra quy trình chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ xây dựng bản đồ giá đất từ bảng giá đất cho đất đô ...

Ngày ĐK: 01/01/2014 - Ngày BV: 31/12/2014 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Thủy

(18)
12

Nghiên cứu ứng dụng đo trọng lực bằng máy FG5X phục vụ điều tra, đánh gí nước dưới đất và một số khoáng sản rắn ở Việt Nam

- */ Mục tiêu: - Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy trọng lực độ chính xác cao FG5X; - Xây dựng được dự thảo quy trình đo trọng lực độ chính xác cao bằng máy FG5X phục vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất ở Việt Nam; - Xây dựng được dự thảo quy trình đo trọng lực độ chính ...

Ngày ĐK: 01/01/2014 - Ngày BV: 31/08/2015 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tuấn Anh

(28)
13

Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình và chỉ tiêu kỹ thuật trắc đia - bản đồ phù hợp phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản ở Việt Nam

- */ Mục tiêu: - Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình và các chỉ tiêu kỹ thuật trắc địa - bản đồ phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay và tiếp cận để hòa nhập với trình độ kỹ thuật công nghệ ...

Ngày ĐK: 01/01/2014 - Ngày BV: 31/12/2015 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Minh Hải

(15)
14

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác Quản lý Nhà nước về trắc địa công trình

- Mục tiêu: Xác định vai trò của trắc địa công trình trong hoạt động quản lý Nhà nước; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xác định các khung quy chuẩn kỹ thuật đối với công tác trắc địa công trình ở Việt Nam. */ Sản phẩm: - Khung quy chuẩn kỹ thuật về trắc địa công trình; - ...

Ngày ĐK: 31/08/2012 - Ngày BV: 31/07/2013 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Văn Thủy

(24)
15

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT (Mean Dynamic Topography) ở Việt Nam

- Mục tiêu: Đánh giá độ chính xác, lựa chọn và đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT (Mean Dynamic Topography) đáp ứng yêu cầu hiện đại của công tác đo đạc bản đồ ở Việt Nam. */ Sản phẩm: - Kết quả đánh giá độ chính xác của độ cao từ MDT Quốc tế so với mặt nước biển trung ...

Ngày ĐK: 30/07/2012 - Ngày BV: 30/06/2014 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Chí Công

(22)
16

Nghiên cứu xây dựng giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) ở Việt Nam phục vụ việc đa dạng hóa các ứng dụng trạm CORS

- Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm tham chiếu ảo VRS dựa trên hệ thống các trạm CORS nhằm kế thừa, phát huy và khai thác tối đa hiệu quả của các trạm CORS để phục vụ công tác đo đạc và thành lập bản đồ ở Việt Nam. */ Sản phẩm: - Quy trình công ...

Ngày ĐK: 31/07/2012 - Ngày BV: 30/06/2014 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Hải Âu

(89)
17

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định quy luật dịch chuyển đất đá và biến dạng bãi thải mỏ lộ thiên bằng phương pháp địa tin học phục vụ hoàn thiện quy định về cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

- Mục tiêu: Xác định hiện trạng và dự báo dịch chuyển biến dạng bãi thải mỏ lộ thiên vùng than Quảng Ninh bằng phương pháp địa tin học phục vụ đánh giá tác động môi trường, cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác mỏ lộ thiên; cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện quy ...

Ngày ĐK: 30/06/2012 - Ngày BV: 30/05/2014 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Hằng

(14)
18

Nghiên cứu thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ quy hoạch sử dụng đất

- Mục tiêu: Xây dựng nội dung và qui trình thànhh lập bản đồ công trình ngầm phục vụ qui hoạch sử dụng đất. */ Sản phẩm: - Các báo chuyên đề (8 báo cáo chuyên đề); - Báo cáo tổng hợp; - Bản đồ công trình ngầm.

Ngày ĐK: 31/05/2012 - Ngày BV: 29/04/2013 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Thảo

(28)
19

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ (địa hình và địa chính) từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh phổ thông lắp trên máy bay không người lái M100-CT điều khiển bằng sóng Radio

- Mục tiêu: - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo ảnh khoảng cách gần bằng máy chụp ảnh số phổ thông trên máy bay không người lái M100-CT điều khiển bằng sóng Radio; - Giải pháp kỹ thuật loại trừ các nguồn sai số do máy chụp ảnh số phổ thông, số liệu cải chính phù hợp với các trạm ...

Ngày ĐK: 31/07/2011 - Ngày BV: 30/01/2014 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Ngọc Long

(91)
20

Nghiên cứu cơ sở khoa học của công nghệ LODG (Locally Optimized Differential GPS) trong thành lập bản đồ địa chính và đề xuất quy trình kiểm tra sản phẩm khi áp dụng công nghệ LODG

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của công nghệ LODG (Locally Optimized Differential GPS) trong thành lập bản đồ địa chính và đề xuất quy trình kiểm tra sản phẩm khi áp dụng công nghệ LODG

Ngày ĐK: 30/06/2011 - Ngày BV: 30/06/2012 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Duy Tân

(21)