Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” do ThS. ...
Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch ...
Trong 2 ngày 27 và 28/5/2018, tại trụ sở 479 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Viện Khoa hoc Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức các Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài ...
Chuyển giao công nghệ máy đo trọng lực hàng không TAGS - AIR