Xét duyệt thuyết minh cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ năm 2017 – chủ nhiệm Đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Cập nhật : 05/10/2016
Lượt xem: 1143
Ngày 30/9/2016, tại Phòng 102 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017, tham dự cuộc họp có các thành viên của các Hội đồng và đại diện các phòng chức năng có liên quan thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được Hội đồng xét duyệt thuyết minh là “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và các công cụ phân tích cảnh quan thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước (Thử nghiệm tại Đồng Tháp Mười) do ThS. Nguyễn Thanh Thủy làm chủ nhiệm
Tại Hội đồng xét duyệt, ThS. Nguyễn Thanh Thủy đã thay mặt nhóm tác giả trình bày tổng quan của các đề tài.
Chủ tịch Hội đồng là TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng các thành viên của Hội đã thống nhất ý kiến về tính cấp thiết của Đề tài, đồng thời lưu ý nhóm tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung trên cở sở ý kiến đóng góp của Hội đồng để hoàn thiện trình cấp Bộ xét duyệt.