Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Cập nhật : 11/06/2020
Lượt xem: 1109

Ngày 11 tháng 6 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hiện tượng nhiễm mặn đất khu vực đồng bằng sông Cửu long”. Mã số: TNMT. 2017.08.01Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Minh Hải   

Chủ tịch Hội đồng: TS.Nguyễn Phi Sơn;

Ủy viên thư ký: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Hội đồng được thành lập theo Quyết định 129/QĐ- VĐĐBĐ ngày 08/6/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Tham gia buổi nghiệm thu có đầy đủ 7 thành viên trong Hội đồng, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc và Bản đồ; Cục Viễn thám Quốc gia: Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Mỏ- Địa chất; Đại học Tài nguyên – Môi trường; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ….

 


Mục tiêu của đề tài:

- Xác lập cơ sở khoa học và các phương pháp ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp.

- Đề xuất quy trình giám sát đất nhiễm mặn trên cơ sở kết hợp tư liệu viễn thám với hệ thông tin địa lý.

Sau khi nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu và trả lời một số câu hỏi của Hội đồng. Các chuyên gia,các nhà khoa học đã đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả. Kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đẫ đáp ứng đước mục tiêu đề ra. Tuy nhiên cần phải bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng kết chuẩn bị cho  nghiệm thu cấp Bộ trong thời gian sớm nhất.

Kết quả:   7/7 phiếu đạt.

                                                                         (Phòng Khoa học, ĐT,HTQT & TC)