DANH MỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật : 18/05/2021
Lượt xem: 362

Bảng thống kê các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh

STT

Ngành đào tạo

Các hướng, lĩnh vực nghiên cứu
tuyển NCS

Họ tên, học vị, chức danh khoa học người HD

số lượng NCS

1

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nguyên lý phát hiện và tìm kiếm các trị đo thô trong quá trình bình sai mạng lưới trắc địa

PGS.TSKH

Hà Minh Hòa

02

2

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển các mô hình đánh giá quản lý đấy đai bền vững dựa trên dữ liệu địa không gian và CSDL thông tin đất đai.

TS. Nguyễn Phi Sơn

01

3

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng các kỹ thuật máy tính hiện đại (AI, ML, …) trong nâng cao khả năng cập nhật tự động  CSDL nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình quốc gia từ thông tin dữ liệu địa tin học

TS. Nguyễn Phi Sơn

01

4

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm bản đồ hiện đại trên môi trường mạng, phục vụ công tác tài nguyên môi trường.

TS. Nguyễn Phi Sơn

01

5

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu phát triển các hệ thống địa không gian đánh giá định lượng rủi ro, tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu của xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu

TS. Nguyễn Phi Sơn

01

6

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin địa lý chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giám sát tài nguyên - thiên nhiên và môi trường phòng chống thiên tai và ứng phó với Biến đổi khí hậu.

TS. Lê Anh Dũng

01

7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ xử lý ảnh vệ tinh siêu phổ phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ

TS. Đào Ngọc Long

01

8

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu ứng dụng ảnh ALOS PALSAR trong nghiên cứu sụt lún khu vực đô thị

TS. Đào Ngọc Long

01

9

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phát triển hệ tọa độ quốc gia

PGS.TSKH

Hà Minh Hòa

02

10

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Cơ sở dữ liệu khung phục vụ xây dựng VNSDI

TS. Đồng Thị Bích Phương

02

11

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Tổng quát hóa và dẫn xuất dữ liệu tự động

TS. Đồng Thị Bích Phương

02

12

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Ứng dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý trong quản lý tài nguyên

TS. Đồng Thị Bích Phương

02

13

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Ứng dụng công nghệ viễn thám và phương pháp trắc lượng hình thái trong đánh giá suy thoái rừng tại Việt Nam

PGS.TS.

Phạm Minh Hải

01

14

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Ứng dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao trong quan trắc biến động bề mặt trái đất.

PGS.TS.

Phạm Minh Hải

01

15

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích đánh giá nhanh thiệt hại do các hiện tượng tai biến thiên nhiên bằng dữ liệu ảnh ALOS2

TS. Đào Ngọc Long

01

16

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia NSDI

- Nghiên cứu phương pháp và quy trình thu thập xử lý, tích hợp NSDI Việt Nam;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chuẩn NSDI Việt Nam.

TS. Lê Anh Dũng

01

17

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Ứng dụng địa thống kê trong xử lý hỗn hợp dữ liệu dị thường độ cao nhằm cải thiện độ chính xác mô hình Quasigeoid ở Việt Nam.

PGS TS Đặng Nam Chinh

01

18

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Nghiên cứu phương pháp giải các bài toán định vị GNSS sử dụng tệp trị đo dạng RINEX

PGS TS Đặng Nam Chinh

01