Giới thiệu chung

Cập nhật : 24/12/2015
Lượt xem: 4722
Theo Quyết định số 3482/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ như sau:
- Vị trí - Chức năng: 
 + Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về đo đạc và bản đồ; đào tạo trình độ tiến sĩ kỹ thuật trắc địa và bản đồ. 
 + Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Trụ sở tại thành phố Hà Nội:
          Địa chỉ: 479 Đường Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
          Điện thoại: (+84) 24.6269.4404    *   Fax: (+84) 24.6269.4405
          Email: vtvkhddbd@monre.gov.vn
          Website: www.vigac.vn
Phân viện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại Tp. Hồ Chí Minh):
          Địa chỉ: 30 Đường số 3, KP4, P.Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
          Điện thoại: (84-8)-3740 3824    *   Fax: (84-8)-3740 3824
          Email: