THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Cập nhật : 19/08/2013
Lượt xem: 16819
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức năm 2013 thuộc các chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị, Kinh tế, Kế toán, Trắc địa, Bản đồ, Địa lý, Địa chính, Quản lý đất đai, Viễn thám, điều kiện và các tiêu chuẩn dự tuyển như sau:
Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển: Theo Quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và người đăng ký dự tuyển phải có thời gian công tác, lao động hợp đồng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực có chuyên môn phù hợp từ 01 năm trở lên; Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành của vị trí, yêu cầu cần tuyển dụng, có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B trở lên. 
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 29/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và theo quy định tại Quy chế xét tuyển viên chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2013 đến ngày 12/9/2013 tại Văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (không hoàn trả lại hồ sơ nếu thí sinh không trúng tuyển).
Thời gian xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 9/2013.
Thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.62694404, 04.62694405 hoặc địa chỉ website: www.vigac.vn

(Theo Văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ)